ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τον αριθμό 14990 η χρέωση είναι:

Σταθερά χρέωση 1.68€/1΄Κινητά Χρέωση 1.76€/1΄ 

ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ

(συμπεριλαμβανομένων τελών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας)